95

Thu chưa qua

Thu qua đâu mà sao em vội?

Con đường xưa dẫn lối ngập ngừng
Em cứ đi trên con đường củ
Dù lá rơi phủ lấp bước chân trần...

Để ngày mai thu không dừng lại 
Anh vẫn ngóng chờ bóng em sang
Đông có tới rụt rè cơn mưa lá
Xin hãy đừng làm ướt tóc em

Có phải tại mùa thu không đợi
Để em ngập ngừng sơ thu rơi
Anh muốn mình luôn là chiếc lá
Xanh mãi trong nhau đến trọn đời 
Tắt Telex Vni
Mã xác nhận:
Trang 1/3
Trang:
 


Trang thông tin điện tử của nndd.vn