106

MÙA ĐÔNG VỀ...

Tại em đã dấu mình kỹ niệm

Nên rét đầu mùa buốt tái tê
Bước chân ai tìm về chốn củ
Để thu qua đón gió đông về

Em ôm gió tìm trong nỗi nhớ
Một chút hương nhài tỏa ngất ngây
Gió quẩn quanh ru mùa lá rụng 
Để xót thương một bóng Mai gầy

Có phải tại một lần lỗi hẹn
Để chuyến đò tình lỡ bước sang
Để dấu thời gian hờ hững quá
Cho ai đành lỡ bước ...sang ngang

Hay tại bởi không một lần đưa tiễn
Để người đi hụt hẫng giã từ
Chỉ còn lại lời ru của gió
Cứ nhắc hoài dạ khúc tương tư...

Ai có trách thêm mùa... lỗi hẹn
Hay ai không muốn đợi ai về
Đông đã đến nghe cùng lá rụng
Thấp thoáng bóng hình... một dáng quê./. 
Tắt Telex Vni
Mã xác nhận:
Trang 1/3
Trang:
 


Trang thông tin điện tử của nndd.vn