42

Dịch vụ thành lập công ty

Văn phòng luật sư Nhân Nghĩa cung cấp các dịch vụ thành lập công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài. Chúng tôi luôn là nhà tư vấn tin cậy của Quý Doanh nghiệp.

Dịch vụ thành lập Doanh nghiệp bao gồm:


I. Tư vấn chi tiết dịch vụ cho khách hàng

- Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến quá trình thành lập, hoạt động, quản lý Doanh nghiệp
- Tư vấn cơ cấu nhân sự trong công ty;
- Tư vấn về các hợp đồng trước khi đăng ký kinh doanh;
- Tư vấn về việc thiết lập văn bản ràng buộc giữa các thành viên/cổ đông trong công ty
- Tư vấn hồ sơ, tài liệu chuẩn bị thành lập Doanh nghiệp;
- Tư vấn về chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp với ngành nghề kinh doanh và quy mô của công ty;
- Tư vấn cách phân chia lợi nhuận của các thành viên
- Tư vấn chi tiết về thủ tục mua hoá đơn lần đầu cho doanh nghiệp
- Tư vấn về vốn đầu tư ban đầu, vốn pháp định, vốn điều lệ…
- Tư vấn cách đặt tên Doanh nghiệp, tên viết tắt phù hợp với nhu cầu và yêu cầu của hoạt động kinh doanh và tiến hành tra cứu tên doanh nghiệp;
- Tư vấn về đăng ký ngành nghề Đăng ký kinh doanh (lựa chọn, sắp xếp ngành nghề và dự tính ngành nghề kinh doanh sắp tới),
- Tư vấn những điều kiện trước khi thành lập, những điều kiện sau khi thành lập đối với nghành nghề đăng ký kinh doanh;
- Tư vấn chi tiết cho doanh nghiệp các vấn đề về thuế, các nghĩa vụ về tài chính sau khi đăng ký kinh doanh và quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh ;
- Tư vấn về cơ cấu nhân sự, quyền hạn, nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông trong công ty

II. Tiến hành soạn thảo hồ sơ thành lập


Sau khi kí Hợp đồng dịch vụ văn phòng sẽ tiến hành soạn thảo các văn bản sau:
- Biên bản Họp trước khi thành lập
- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh
- Soạn thảo điều lệ công ty
- Soạn thảo danh sách sáng lập viên
- Giấy ủy quyền
- Biên bản họp góp vốn, giấy chứng nhận cổ đông về việc góp vốn.
- Giấy chứng nhận vốn góp
- Sổ đăng ký thành viên, Sổ đăng ký cổ đông
- Quyết định bổ nhiệm giám đốc
- Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

III. Thủ tục đại diện ủy quyền trước cơ quan đơn vị

- Đại diện đơn vị tại Sở kế hoạch và đầu tư để nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp
- Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời những yêu cầu của Sở kế hoạch và đầu tư
- Công chứng những giấy tờ để tiến hành công việc
- Đăng ký dấu
- Đăng ký Mã số thuế.

4. Phục vụ khách hàng sau khi thành lập

Hỗ trợ và tư vấn về các vấn đề:
- Tư vấn khởi nghiệp (Các công việc cần làm của một doanh nghiệp mới, bước đầu xây dựng thương hiệu thống nhất…)
- Tư vấn hoạt động của doanh nghiệp (qua email, thư, fax);
- Cung cấp văn bản pháp luật theo yêu cầu (qua email);
- Soạn thảo hồ sơ nội bộ của doanh nghiệp, gồm: Điều lệ, Biên bản góp vốn thành lập công ty, bầu chủ tịch, cử người đại diện theo pháp luật, Quyết định bổ nhiệm giám đốc, Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, Chứng nhận sở hữu cổ phần, Sổ cổ đông, Thông báo lập sổ cổ đông.
Quý Doanh nghiệp có nhu cầu liên hệ với chúng tôi 
Tắt Telex Vni
Mã xác nhận:
Trang 1/1
Trang:
 


Trang thông tin điện tử của nndd.vn