41

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp

Tư vấn thành lập doanh nghiệp

Văn phòng luật sư Nhân Nghĩa sẵn sàngtư vấn trong các lĩnh vực: thành lập doanh nghiệp, thành lập doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty liên doanh, 100% vốn nước ngoài.
Nhân Nghĩa sẽ cung cấp cho quí khách hàng các dịch vụ tư vấn chất lượng và độ tin cậy cao cùng các giải pháp sáng tạo, toàn diện cho các vấn đề của doanh nghiệp. Chúng tôi luôn đề cao trách nhiệm với mục đích vì lợi ích của khách hàng.

1. Tư vấn thành lập doanh nghiệp:

* Quyền thành lập doanh nghiệp:
- Đối tượng được thành lập doanh nghiệp
- Đối tượng không được thành lập doanh nghiệp
* Đặt tên doanh nghiệp:
- Tư vấn cách đặt tên doanh nghiệp đúng ý tưởng và đúng luật
- Tư vấn cách đặt tên doanh nghiệp gắn liền với sự phát triển thương hiệu
* Ngành nghề đăng ký kinh doanh:
- Ngành nghề được phép kinh doanh
- Ngành nghề kinh doanh có điều kiện
- Ngành nghề cấm kinh doanh
* Vốn điều lệ:
- Tư vấn về mức vốn điều lệ phù hợp để thành lập doanh nghiệp
- Tư vấn cụ thể về những ngành nghề đòi hỏi vốn pháp định
* Nơi đăng ký kinh doanh:
- Đối với công ty, doanh nghiệp tư nhân
- Đối với hộ kinh doanh cá thể
* Hồ sơ đăng ký kinh doanh:
- Đơn đăng ký kinh doanh
- Danh sách thành viên
- Điều lệ
- Các giấy tờ khác (nếu có)

2. Tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh

- Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh
- Đăng ký thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp
- Đăng ký đổi tên doanh nghiệp
- Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
- Đăng ký thay đổi vốn
- Đăng ký thay đổi thành viên .....

3. Tư vấn thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện

- Lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính
- Lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố không phải là nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

4. Tư vấn giải thể, phá sản doanh nghiệp


- Tư vấn các vấn đề liên quan và thủ tục giải thể doanh nghiệp
- Tư vấn các vấn đề liên quan và thủ tục phá sản doanh nghiệp

5. Tư vấn mua, bán doanh nghiệp


- Tư vấn các điều kiện và thủ tục mua doanh nghiệp
- Tư vấn các điều kiện và thủ tục bán doanh nghiệp
Cung cấp kế toán trưởng báo cáo thuế hàng tháng cho các doanh nghiệp 
Tắt Telex Vni
Mã xác nhận:
Trang 1/1
Trang:
 


Trang thông tin điện tử của nndd.vn